Mindfulness

MindfulnessOorsprong Mindfulness

De Mindfulness Training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, medisch specialist in Amerika. Als arts op een polikliniek voor pijnklachten, werkte hij met patienten die ‘uitbehandeld’ waren. In de training leerden mensen hun eigen kracht in te zetten om anders met zichzelf, met stress, pijn en vermoeidheid om te gaan.De training wordt sinds 25 jar gegeven en de effecten ervan zijn uitgebreid onderzocht. Voor het overgrote deel van dedeelnemers is er een blijvende vermindering van zowel lichamelijke als psychische klachten.

 

Mindfulness voor jou

In de Mindfulness Training leer je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en je lichaamssensaties van moment tot moment. Door deze helder te zien, kun je kiezen bij welke gedachte je actie onderneemt en welke je moet laten zijn voor wat ze zijn. Je leert reageren op een situatie vanuit een keuze in plaatse vanuit automatismen. Dit heeft grote invloed op je gezondheid en welzijn. Je leert om met vriendelijke, niet (ver)oordelende aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn. De vaardigheid om in aandacht te zijn, wordt opgebouwd in 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit gebeurt door gebruikt te maken van verschillende oefeningen zoals de lichaamsscan, zitmeditatie en yoga-oefeningen.

Drs. T. Peers is gecertificeerd Mindfulness trainer voor hulpverleners bij See True Mindfulness.